Menný zoznam pracovníkov

Priezvisko, meno, titul, funkcia na úrade, tel. číslo, e-mail.

·         Šalamún Pavel, Ing. – prednosta,

Tel.: 047 - 483 11 28, 047 – 491 18 17, salamun@vk.ouzp.sk

·         Krupa Šimon, Ing. – štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa pre obaly,

      Tel.: 047 – 483 11 28, krupa@vk.ouzp.sk

·         Kušík Peter, Mgr. – vedúci odboru, štátna správa ochrany prírody a krajiny,

Tel.: 047 – 483 11 28, kusik@vk.ouzp.sk

·         Ondrejková Jana – sekretariát, kancelária prednostu,

      Tel.: 047 – 483 11 28, ondrejkova@vk.ouzp.sk

·         Sliacka Viera, Ing. – štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa pre obaly,

      Tel.: 047 – 483 11 28, sliacka@vk.ouzp.sk

·         Špuntová Zuzana, Ing. – štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií, štátna správa rybárstva, ochrana pred povodňami,

      Tel.: 047 – 483 11 28, spuntova@vk.ouzp.sk

·         Šuloková Blanka, Ing. – štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií, štátna správa rybárstva, ochrana pred povodňami,

      Tel.: 047 – 483 11 28, sulokova@vk.ouzp.sk

·         Vančíková Vladimíra, Ing. – štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií,
Tel.: 047 – 483 11 28, vancikova@vk.ouzp.sk


 

   Obvodné a stále pracoviská         životného prostredia

   
Krajský úrad Banská Bystrica
Obvodný úrad Banská Bystrica
Obvodný úrad Brezno
Obvodný úrad Lučenec
Stále pracovisko Poltár
Obvodný úrad Rimavská Sobota
Stále pracovisko Revúca
Obvodný úrad Veľký Krtíš
Obvodný úrad Zvolen
Stále pracovisko Detva
Stále pracovisko Krupina
Obvodný úrad Banská Štiavnica
Stále pracovisko Žiar n./Hronom
Stále pracovisko Žarnovica
 

   Stránkové hodiny pre verejnosť

     
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
   
Streda: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
   
Piatok: 8:00 - 12:00
   Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Veľký Krtíš.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt